Naše laboratoř

Ve firmě BÜHNEN Vám boku v každém ohledu stojí ten správný partner. Neprodáváme Vám jen lepidla – jsme navíc odborníky na proces a aplikaci: i na ten Váš proces.

Naše nanášecí technika v oblasti horkých tavných lepidel tvoří rozhraní mezi Vašimi požadavky na dané aplikace a technickými základy horkých tavných lepidel. Nepracujeme přitom jen u Vás, nýbrž také ve své vlastní aplikační laboratoři.

Základem je kromě našich zaměstnanců naše jedinečná databáze lepidel s technickými údaji a relativními srovnáními více než 4 000 známých tavných lepidel v každém dodávaném tvaru a na každé chemické bázi na nejrůznějších substrátech. K tomu se provádí podrobné testy za účelem charakterizování každého jednotlivého tavného lepidla, abychom porozuměli jeho vlastnostem a výkonu a porovnali je. Tato rozsáhlá a denně rostoucí databáze nám umožňuje zvolit to nejlepší lepidlo pro Vaše specifické potřeby.

Každý projekt je jedinečný. Proto nabízíme řešení na míru, abychom nalezli a doporučili dokonalou kombinaci lepidla a k němu vhodné nanášecí techniky pro Vaše požadavky.

Vaše výhoda?

Na základě našich znalostí a databáze lepidel pro Vás provádíme pokusy v souladu s aplikací a praxí. které provádíme svými lepidly na vzorcích od Vás.

Ve Vaší výrobě tudíž nedochází k přerušením či odstávkám, protože my pokusy provedeme předem. Až se lepidlo dostane k Vašemu zařízení, můžete si být velice jistí, že bude účinkovat. Tzn. že Vám šetříme náklady a výdaje za testování nových lepidel. Naše testovací možnosti zahrnují mimo jiné simulaci stárnutí pomocí uskladnění při změně klimatu nebo zjištění mezí zátěže a pevností lepidla pomocí trhacích zkoušek. Těmito simulacemi procesů zajistíme, že naše produkty odpovídají požadavkům při Vašem použití i za reálných podmínek.

Spolehněte se na naši odbornost a zkušenosti v oboru lepidel, abyste optimalizovali své projekty a splnili jejich požadavky. Naším cílem je učinit Vaše procesy účinnějšími ekonomicky i ekologicky: Otestujte nás!