category\default.php

Tavná lepidla citlivá na tlak

U tavných lepidel citlivých na tlak se jedná o lepidla na bázi termoplastického kaučuku.

Ty se vyznačují tím, že netuhnou úplně, ale zůstávají trvale lepivá. Z tohoto důvodu vzniklo pro tuto skupinu lepidel také označení „PSA – Pressure Sensitive Adhesive“.

Existuje velice široká paleta složení, kterým lze nastavit konečné vlastnosti tavných lepidel citlivých na tlak. Nastavitelnými vlastnostmi jsou povrchová lepivost, koheze a adheze atd.

Přítlak má veliký vliv na výslednou přilnavost, aby se dosáhlo dostatečného smáčení mezi tavným lepidlem citlivým na tlak a substrátem.

Při mnohých použitích se spojuje za studena, například při zavírání balíků nebo obálek (samolepicí uzávěry).

Oproti tomu stojí průmyslová in-line lepení, kdy se substráty spojují ještě teplým lepidlem. Příkladem je lepení izolačních desek u izolačních materiálů.

Nadto se u tavných lepidel citlivých na tlak rozlišuje mezi trvale lepícími a opětovně oddělitelnými typy, tyto najdete mimo jiné v časopisech se vzorky zdarma.

Výhody tavných lepidel citlivých na tlak

WärmestandfestigkeitVelmi dobrá adheze k nízkoenergetickým povrchům, jako je PE

Solvent freeBez rozpouštědel

Broad formulation optionsŠiroká paleta složení

Elastic glue jointElastický lepený spoj

Good sprayabilityDobrá sprejovatelnost

Fast cohesion build-upRychlý vznik koheze

Harmless to health and not subject to labelling Zdravotně nezávadné a bez povinnosti označení

 

 

Náš výběr produktů

Další tavná lepidla citlivá na tlak na vyžádání.

Výsledky 1 - 4 z 4
Call sublayout: products_buehnen

Lepidlo citlivé na tlak D61628.1

Tavné lepidlo citlivé na tlak pro výrobu samolepicího zboží.

 • Fixace a montáž
 • Vysoká počáteční lepivost
 • Výroba samolepicích uzávěrů pro online přepravní kartonové obaly

Lepidlo citlivé na tlak D61631.1

Univerzální tavné lepidlo citlivé na tlak vhodné pro průmyslové in-line lepení, jakož i pro přípravu samolepicí vrstvy substrátů.

 • Velmi dobrá koheze a adheze
 • Velmi dobrá absorpce vratných sil
 • Vhodné pro samolepicí uzávěry

Lepidlo citlivé na tlak D61544.1

Tavné lepidlo citlivé na tlak pro fixaci a montáž v mnoha průmyslových odvětvích, např. fixace izolačních hmot na nosné materiály, fixace izolačních látek a pro čalouněný nábytek.

 • Velmi dobrá sprejovatelnost
 • Univerzální pro vteřinové lepení / lepení in-line
 • Vysoká oxidační stabilita
 • Nízkoteplotní

Lepidlo citlivé na tlak D61645

Zabezpečení palet a bezezbytková opětovně oddělitelná lepení.

 • Pro snadno opětovně oddělitelná lepení
 • Barva: bílá, čirá