category\default.php

Tavná lepidla citlivá na tlak

U tavných lepidel citlivých na tlak se jedná o lepidla na bázi termoplastického kaučuku.

Ty se vyznačují tím, že netuhnou úplně, ale zůstávají trvale lepivá. Z tohoto důvodu vzniklo pro tuto skupinu lepidel také označení „PSA – Pressure Sensitive Adhesive“.

Existuje velice široká paleta složení, kterým lze nastavit konečné vlastnosti tavných lepidel citlivých na tlak. Nastavitelnými vlastnostmi jsou povrchová lepivost, koheze a adheze atd.

Přítlak má veliký vliv na výslednou přilnavost, aby se dosáhlo dostatečného smáčení mezi tavným lepidlem citlivým na tlak a substrátem.

Při mnohých použitích se spojuje za studena, například při zavírání balíků nebo obálek (samolepicí uzávěry).

Oproti tomu stojí průmyslová in-line lepení, kdy se substráty spojují ještě teplým lepidlem. Příkladem je lepení izolačních desek u izolačních materiálů.

Nadto se u tavných lepidel citlivých na tlak rozlišuje mezi trvale lepícími a opětovně oddělitelnými typy, tyto najdete mimo jiné v časopisech se vzorky zdarma.

Výhody tavných lepidel citlivých na tlak

WärmestandfestigkeitVelmi dobrá adheze k nízkoenergetickým povrchům, jako je PE

Broad formulation optionsŠiroká paleta složení

Elastic glue jointElastický lepený spoj

Good sprayabilityDobrá sprejovatelnost

Fast cohesion build-upRychlý vznik koheze

Harmless to health and not subject to labelling Trvale lepivý

 

 

Náš výběr produktů

Další tavná lepidla citlivá na tlak na vyžádání.

Výsledky 1 - 7 z 7
Call sublayout: products_buehnen

Lepidlo citlivé na tlak D1341

Tavné lepidlo citlivé na tlak pro inline lepení v automobilovém průmyslu, např. vnitřní obložení kufrů / laminování jehlového rouna na podkladových materiálech.

 • Velmi vysoká tepelná odolnost
 • Velmi vysoká koheze

Lepidlo citlivé na tlak D3043 LT

Univerzální tavné lepidlo citlivé na tlak pro upevňování a montáž v mnoha průmyslových odvětvích, obzvláště vhodné pro aplikace v oblastech s nízkými teplotami.

 • dobrá koheze pro montážní aplikace
 • dobré adhezní vlastnosti, např. PE fólie
 • Sotva viditelný lepicí spoj
 • Pro povrchy citlivé na teplotu
 • úspora zdrojů

Tavné lepidlo citlivé na tlak D1586.1

Univerzálně použitelné tavné lepidlo citlivé na tlak pro upevňování a montáž v různých průmyslových odvětvích, např. pro samolepicí předběžnou povrchovou úpravu střešních podkladů.

 • Velmi dobrá koheze a adheze
 • Velmi dobrá absorpce vratných sil
 • Samolepicí povrchová úprava střešních podkladů

Lepidlo citlivé na tlak D1628.2

Tavné lepidlo citlivé na tlak pro výrobu samolepicího zboží.

 • Fixace a montáž
 • Vysoká počáteční lepivost
 • Výroba samolepicích uzávěrů pro online přepravní kartonové obaly

Lepidlo citlivé na tlak D1631.1

Univerzální tavné lepidlo citlivé na tlak vhodné pro průmyslové in-line lepení, jakož i pro přípravu samolepicí vrstvy substrátů.

 • Velmi dobrá koheze a adheze
 • Velmi dobrá absorpce vratných sil
 • Vhodné pro samolepicí uzávěry

Lepidlo citlivé na tlak D1544.1

Tavné lepidlo citlivé na tlak pro fixaci a montáž v mnoha průmyslových odvětvích, např. fixace izolačních hmot na nosné materiály, fixace izolačních látek a pro čalouněný nábytek.

 • Velmi dobrá sprejovatelnost
 • Univerzální pro vteřinové lepení / lepení in-line
 • Vysoká oxidační stabilita
 • Nízkoteplotní

Lepidlo citlivé na tlak D1645

Bezezbytková opětovně oddělitelná lepení

 • Pro snadno opětovně oddělitelná lepení
 • Barva: bílá, čirá

Kontakt

pro komerční dotazy

Příjmení(*)
Please type your full name.

Telefon
Bitte geben Sie eine Kontakt-Nummer an.

Emailová adresa(*)
Invalid email address.

Vaše zpráva
Ungültige Eingabe