Nanášecí technika

 

Mechanické pistole na tavná lepidla

Mechanické tavné pistole BÜHNEN jsou charakteristické především svoji nízkou váhou a vynikajícími vlatnostmi. To jsou například perfektní manipulace, spolehlivost a vysoký tavný výkon. Ergonomická rukojeť a dlouhá spoušť  poskytují pohodlnou práci. Všechny mechanické tavné pistole jsou dodávány se standartní tryskou.
 
 

Pneumatické pistole na tavná lepidla

Díky našim dlouholetým zkušenostem ve vývoji, určují pneumatické tavné pistole vysoké měřítko v technice a obsluze. Tavné lepidlo je rychle a rovnoměrně roztaveno díky třem tavným patronám v nádrži. Prostřednictvím stlačeného vzduchu je lepidlo cíleně nanášeno ve formě bodu, linie a sprejového nástřiku. Všeny pneumatické pistole jsou vybaveny vyměnitelnou standartní tryskou. Digitální regulace teploty v rukojeti a jednoručný bajonetový uzávěr zajišťují bezpečnost procesu a komfortní ovládání. Ergonomický tvar a optimální váha podkytují pohodlnou práci. Díky automatickému snížení teploty dochází k úspoře energie a k ochraně lepidla.

 
 

Nádržová zařízení - aplikátory

Nádržová zařízení pro aplikaci tavných lepidel BÜHNEN se skládají dle výbavy z transportního systému se zubovým nebo pístovým čerpadlem, nahřívané nádrže a regulátoru teplot. Regulátor teplot tvoří srdce celého zařízení. Díky použití různých regulátorů je možné splnit individuální požadavky zákazníků. Modulární stavba nádržového zařízení nabízí systémová řešení pro každou oblast použití.Nejprve je dle požadavků zákazníka vybráno vhodné lepidlo a to určuje pak výběr tavného zařízení. Tavná zařízení BÜHNEN splňují se svou seriovou výbavou nejvyšší nároky na kvalitu.

 
 

Tavící agregáty pro lepidla v sudech

Při zpracování velkých množství PUR a POR tavných lepidel, ale také u tradičních tavných lepidel nebo těsnících hmot a butylenu se osvědčil sud jako ideální forma dodání. Zařízení pro tavná lepidla v sudech od BÜHNEN byly koncipována speciálně pro šetrné a požadované zpracování ze sudů.
U BÜHNEN zařízeních pro tavná lepidla v sudech se roztaví jen kontaktní povrchová plocha taveniny v potřebném množství. Závisle na požadovaném tavném výkonu a tepelné vodivosti taveniny jsou používány různé varianty tavných desek. Tavné výkony 5-200 kg/h jsou dosaženy různými geometriemi tavné desky.

 
 

Tavící agregáty pro lepidla v sáčcích

Zařízení pro tavné lepidlo v sáčcích od BÜHNEN je snadno udržovatelný, k lepidlu šetrný tavný přístroj, který spojuje výhody zařízení pro tavné lepidlo v sudech se zařízením s nádržemi. Tavenina je zpracovávána přímo ze sáčku. Tím je minimalizována možnost znečištění přístroje. Zařízení pro tavné lepidlo v sáčcích pracuje bez výrobních prostojů. U „tavení v případě potřeby“ je tavenina roztavována ve dvou fázích. Lepidlová tyčinka je v případě potřeby vytlačována přes píst skrz tavnou mřížku a teče do rezervoáru. Když je naplněn, tavná mřížka se automaticky vypíná. Tímto je docílena konstantní viskozita v rezervoáru a soustavná výrobní kvalita.
V sáčku se neslepují žádné zbytky tavného lepidla, veškeré množství se roztaví.