Elektrotechnický průmysl

Klebstoffe in der Elektroindustrie

Tavná lepidla nabízí pro elektrotechnický průmysl celou řadu aplikačních řešení

Jsou používána při povlakování izolačních materiálů, k zajištění elektrických součástí proti vibracím, jakož i k upevnění elektronických komponent na elektrické vodící desce.

Stejně tak nachází tato tavná lepidla použití v odlévací technice. Za účelem ochrany elektronických součástek při výrobě konektorů nebo víček může být horké lepidlo, v nízkotlakém procesu s jen ca. 2-50 bary, vtlačováno do nástroje. Výhody jsou zřejmé: Proces není jen chemicky neutrální a bez rozpouštědel, ale navíc umožňuje šetrné zacházení se součástkami.

Použitím tavných lepidel na bázi polyamidu dosahujeme dobré přilnavosti k různým plastům. Dále slouží i jako ochranné pouzdro proti mechanickému namáhání nebo vniknutí vlhkosti.

Naše HB 220 nebo HB 230 E jsou optimální pro použití tyčinkových lepidel. Obzvlášť dobře se tyto přístroje osvědčily při použití PA-tyčinkových lepidel.

V elektrotechnickém průmyslu jsou při nízké spotřebě lepidla používány především pneumatické tavné pistole série HB 710. V těchto přístrojích jsou konvenční tavná lepidla roztavována šetrně. Pro PA- nebo PUR / POR- tavná lepidla jsou používány speciální pneumatické tavné pistole HB 710 HT nebo HB 700 KD.

Při větší spotřebě tavného lepidla nachází své uplatnění nádržové aplikátory se zubovým čerpadlem. I zde se používají v závislosti na typu nebo tvaru tavného lepidla různé nádržové aplikátory. K dispozici jsou přístroje s kapacitou nádrže od 2 – 130 litrů. Vysokým požadavkům na vybavení nejsou kladeny žádné meze. Ať to jsou různé teplotní regulátory, počet a čerpací výkon zubových čerpadel, nebo jiné příslušenství.

Topné hadice v různých délkách a průměrech zajišťují bezchybný transport lepidla od nanášecího přístroje k nanášecí hlavici. 

K dispozici je velké množství různých variant nanášecích hlavic. Podle použití jsou nasazeny nanášecí hlavice pro bodovou nebo liniovou aplikaci, přičemž mohou být používány také s tryskami z různých materiálů.  

Lepidla nabízí dobrou přilnavost na různé plasty

dnešním elektrotechnickém průmyslu jsou výrobky stále menší a požadavky přitom stále vyšší. Obzvlášť v počítačových technologiích musí citlivé desky vyhovět stále vyšším požadavkům. Tavná lepidla přitom nabízí ochranu před korozí, chemickými vlivy, mechanickému namáhání, vlhkosti a extrémním teplotám.

Pro elektrotechnický průmysl najdete u firmy Bühnen to správné tavné lepidlo a k němu vhodnou nanášecí techniku

Příklady pro použití v elektrotechnickém průmyslu:

  • lepení článkových baterií do bateriových bloků
  • upevnění kabelových svazků
  • odlévání kabelů
  • odlévání konektorů
  • odlévání víček
  • obaluje elektronické součástky jako „náhrada pláště“
  • upevnění topení sedadla auta na pěnový díl sedačky
  • upevnění komponent na elektrické vodící desce proti vibracím

Elektrotechnický průmysl