Tavné lepidlo v elektrotechnickém průmyslu

Klebstoffe in der Elektroindustrie

Tavná lepidla nabízejí elektrotechnickému průmyslu mnohotvárná řešení.

Lze je použít při povrstvování izolačních materiálů, k zajištění elektrických komponent proti vibracím stejně jako k fixaci elektronických stavebních prvků na desky tištěných spojů.

Stejně tak se tato tavná lepidla používají v zalévací technice. K šetření elektronických komponent při výrobě zástrček nebo víček lze tavné lepidlo v nízkotlakém postupu vtlačit do nástrojové formy tlakem pouhých 2 - 50 bar. Přednosti jsou zřejmé: Postup je nejen chemicky neutrální a prostý rozpouštědel, nýbrž umožňuje vedle toho šetrné zacházení s komponentami.

V elektrotechnickém průmyslu se při malé spotřebě lepidla používají hlavně pneumatické pistole na tavná lepidla série HB 710. V těchto přístrojích se konvenční tavné lepidlo šetrně roztaví. Na tavná lepidla PA nebo PUR / POR se používají speciální pneumatické pistole na tavná lepidla HB 710 HT nebo HB 720 K.