category\default.php

Moduły

Moduly se našroubovávají před těleso nanášecí hlavy a jsou zodpovědné za regulaci toku horké taveniny. Uvnitř je píst s jehlou trysky, která může otevírat nebo zavírat přívod tavného lepidla. 

SUBLAYOUTS/categories.php