category\default.php

avenia

avenia tavná lepidla

 

Pomocí metallocen-technologie vyrobená PO-tavná lepidla (BÜHNEN avenia) vykazují oproti běžným EVA-lepidlům vylepšenou tepelnou odolnost a tím zajišťují bezpečný průběh procesu. I při delších prostojích nanášecího přístroje tavných lepidel zůstávají vlastnosti zpracování těchto lepidel díky své vysoké odolnosti proti oxidaci konstantní. Použitím dalších kvalitních surovin můžeme dosáhnout jak zřetelných vylepšení pro použití v nízkých teplotách, tak i vyšší tepelné odolnosti.

Výhody použití avenia výrobků firmy BÜHNEN:

Velmi vysoká barevná a oxidační stabilita, bez přepálení: Zvyšte efektivitu strojního vybavení omezením prostojů a snížením nákladů na zmetky

Vysoká procesní spolehlivost díky trvalé stabilitě viskozity, což vede ke konzistentní kvalitě lepení

Dobrý flexibilita při nízkých teplotách

Vysoká tepelná odolnost

Řada produktů avenia – uživatelsky přívětivé zpracování bez zápachu

Snížení nákladů na lepení díky nižší spotřebě lepidla

Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu (FDA 175.105)

 

Výsledky 1 - 2 z 2
Call sublayout: products_buehnen

avenia A43633

Mnohostranně využitelné tavné lepidlo pro průmyslové použití v obalovém průmyslu, jako např. kartonáže, skládací krabice a obaly mražených výrobků.

  • nízký zápach
  • krátká doba tuhnutí
  • Velmi dobré trhací chování
  • Vhodné pro obaly mražených výrobků

avenia B42615

Naše tavné lepidlo udrží velké vratné síly – a přitom stačí jen krátce přitlačit.

  • Dobrá tekutost
  • 15 kg pytle pro optimální manipulaci
  • Vhodné i pro teplejší nádoby