category\default.php

Nanášecí hlavice

Nanášecí hlavice jsou používány u automatických procesů. Pokud mají být u větších počtů kusů sníženy náklady na jednotkový kus, preciznost při manuálním nanášení ruční pistolí není dostačující, manuální nanášení není proporčně možné nebo musí být nanášení lepidla hlídáno, přicházejí na řadu nanášecí hlavice různých typů. Jsou součástí např. obalového stroje a jsou zapojeny nadřazenému SPS-řízení. Většinou jsou nanášecí hlavice pevně namontovány a díl je pod nimi.

SUBLAYOUTS/categories.php