Automobilový průmysl

Kleben in der Automobilindustrie

Tavná lepidla nabízí pro automobilový průmysl celou řadu aplikačních řešení a jsou používána např. při výrobě sedadel nebo k upevnění kabelů v oblasti stropních panelů. S vysoce kvalitními, velice teplotně odolnými tavnými lepidly na bázi termoplastického kaučuku se dá provádět například lepení koberců a pěnových materiálů.

V oblasti interiéru vozidla slouží reaktivní polyuretanová tavná lepidla k lepení vstupních lišt nebo jiných plastových dílů např. z PP nebo EPDM. Díky své reaktivnosti se vzdušnou vlhkostí nabízí PUR-tavná lepidla široké využití pro konstrukční lepené spoje s vysokým požadavkem pevnosti a teplotní odolnosti. Z tohoto důvodu se nachází ty nejkvalitnější PUR-tavná lepidla svého druhu při lepení emblémů a kotevních desek na rukojeti řadicí páky.

V automobilovém průmyslu jsou při nízké spotřebě lepidla používány především pneumatické tavné pistole série HB 710. V těchto přístrojích jsou konvenční tavná lepidla roztavována šetrně. Pro PA- nebo PUR / POR- tavná lepidla jsou používány speciální pneumatické tavné pistole HB 710 HT nebo HB 700 KD.

Při větší spotřebě tavného lepidla nachází své uplatnění nádržové aplikátory se zubovým čerpadlem. I zde se používají v závislosti na typu nebo tvaru tavného lepidla různé nádržové aplikátory. K dispozici jsou přístroje s kapacitou nádrže od 2 – 130 litrů. Vysokým požadavkům na vybavení nejsou kladeny žádné meze. Ať to jsou různé teplotní regulátory, počet a čerpací výkon zubových čerpadel, nebo jiné příslušenství.

Pro reaktivní PUR- nebo POR- tavná lepidla se nejlépe osvědčily tavící agregáty pro lepidla v sudech. Zde jsou k dispozici 20 litrové nebo 200 litrové agregáty. Výhoda tavících agregátů pro lepidla v sudech je především vysoký tavný výkon a šetrné požadované roztavení lepidla. Díky používání různých tavících desek jsou dosahovány požadované tavné výkony.

Tavící agregáty pro lepidla v sáčcích jsou vhodné pro fóliové sáčky, které jsou obvykle dodávány ve 2 nebo 18 kg baleních. Tavenina je zpracovávána přímo ze sáčku. Tavící agregát pro lepidla v sáčcích pracuje bez zastavení výroby. Tavné lepidlo je dle potřeby vytlačováno do zásobníku pomocí vyhřívané tavné mřížky.

Topné hadice v různých délkách a průměrech zajišťují bezchybný transport lepidla od nanášecího přístroje k nanášecí hlavici.

K dispozici je velké množství různých variant nanášecích hlavic. Podle použití jsou nasazeny nanášecí hlavice pro bodovou nebo liniovou aplikaci, přičemž mohou být používány také s tryskami z různých materiálů.

Při nanášení rozstřikem je tavné lepidlo profukováno vzduchem a tím je docíleno bezkontaktní, celoplošné nanesení lepidla. Také zde jsou k dispozici trysky z různých materiálů.

Nanášecí hlavice pro plošnou aplikaci se používají pro celoplošné nanášení lepidla. K zajištění optimální aplikace musí být materiálová tryska v kontaktu s materiálem.

Automobilový průmysl