Filtrační průmysl

Ve filtračním průmyslu najdeme celou řadu aplikačních řešení, při kterých mohou být tavná lepidla efektivně využita. Proto jsou při výrobě vzduchových filtrů používána kromě jiných i tavná lepidla, která jsou odolná proti velmi vysokým teplotám a vyznačují se krátkou dobou tuhnutí.