• avenia
    avenia tavná lepidla
  • EVA-tavná lepidla
    EVA-tavná lepidla
  • polyolefinu (PO)
    polyolefinu (PO)

Úvodní strana tavných lepidel

U tavných lepidel se jedná o fyzikálně se vázající lepidla, která se při pokojové teplotě skládají ze 100% pevné látky. Při procesu lepení je tavné lepidlo pomocí vhodné nanášecí techniky roztaveno, aby mohl být povrch dostatečně pokryt. Navazujícím opětovným zchladnutím lepidla je vytvořeno trvalé spojení obou spojovaných částí.

Sortiment tavných lepidel firmy BÜHNEN nabízí širokou škálu lepidel podle použití, od konvenčních tavných lepidel na bázi EVA, až po vysoce výkonné výrobky např. na bázi polyamidu nebo reaktivního polyuretanu.

 

 

Tavná lepidla