Obalový průmysl

Klebstoffe in der Verpackungsindustrie

Stačí krátký pohled do supermarketu, kde se nacházejí  nejrozmanitější balení potravin a spotřebního zboží. Ať už karton pizzy, balení nápojů nebo stojany s displeji s nejnovější zubní pastou v oddělení drogerie – v každé z těchto obalových oblastí zajišťují tavná lepidla bezpečné lepení.

Podle druhu balení a použitého materiálu nabízí firma BÜHNEN  široký výběr tavných lepidel. Zatímco u rychle balících strojů jsou pro uzavření krabice požadovány především krátké otevřené doby a doby tuhnutí, jsou v oblasti lepení displejů používána lepidla s delší otevřeneou dobou. Tato zde zpracovávaná lepidla se kromě toho vyznačují také krátkou dobou tuhnutí a na rozdíl od studeného klíhu mají výraznou výhodu.

U samolepicích krabic, které jsou používány například v zasilatelství, nabízí sortiment  tavných lepidel firmy Bühnen vysoce kvalitní výrobky na bázi termoplastického kaučuku. Tyto se vyznačují zejména vysokou povrchovou lepivostí

mnoha obalových oblastech jsou používána oxidačně stabilní  tavná lepidla. Oxidačně stabilní, nepáchnoucí výrobky avenia firmy Bühnen se vyznačují velice dobrými přilnavými vlastnostmi na lakované/potištěné povrchy, nabízí možnosti použití u výrobků při plnění za tepla a samozřejmě mohou být použity i pro balení v mrazírenském odvětví. Vzhledem k jejich trvalé viskozitní stabilitě zajišťují lepidla avenia firmy Bühnen mimoto i vysokou spolehlivost procesu. V zařízení nedochází k přepalování lepidla a nevznikají tak náklady na údržbu v důsledku opotřebení nanášecí techniky.

obalovém průmyslu jsou při nízké spotřebě lepidla používány především pneumatické tavné pistole série HB 710. V těchto přístrojích jsou konvenční tavná lepidla roztavována šetrně. Pro PA- nebo PUR / POR- tavná lepidla jsou používány speciální pneumatické tavné pistole HB 710 HT nebo HB 700 KD. 

Při větší spotřebě tavného lepidla nachází své uplatnění nádržové aplikátory se zubovým čerpadlem. I zde se používají v závislosti na typu nebo tvaru tavného lepidla různé nádržové aplikátory. K dispozici jsou přístroje s kapacitou nádrže od 2 – 130 litrů. Vysokým požadavkům na vybavení nejsou kladeny žádné meze. Ať to jsou různé teplotní regulátory, počet a čerpací výkon zubových čerpadel, nebo jiné příslušenství.

Pro reaktivní PUR- nebo POR- tavná lepidla se nejlépe osvědčily tavící agregáty pro lepidla v sudech. Zde jsou k dispozici 20 litrové nebo 200 litrové agregáty. Výhoda tavících agregátů pro lepidla v sudech je především vysoký tavný výkon a šetrné požadované roztavení lepidla. Díky používání různých tavících desek jsou dosahovány požadované tavné výkony.

Tavící agregáty pro lepidla v sáčcích jsou vhodné pro fóliové sáčky, které jsou obvykle dodávány ve 2 nebo 18 kg baleních. Tavenina je zpracovávána přímo ze sáčku. Tavící agregát pro lepidla v sáčcích pracuje bez zastavení výroby. Tavné lepidlo je dle potřeby, pomocí vyhřívané tavné mřížky, vytlačována do zásobníku. 

Topné hadice v různých délkách a průměrech zajišťují bezchybný transport lepidla od nanášecího přístroje k nanášecí hlavici.

K dispozici je velké množství různých variant nanášecích hlav. Podle použití jsou nasazeny nanášecí hlavy pro bodovou nebo liniovou aplikaci, přičemž mohou být používány také s tryskami z různých materiálů.

Při nanášení rozstřikem je tavné lepidlo profukováno vzduchem a tím je docíleno bezkontaktní, celoplošné nanesení lepidla. Také zde jsou k dispozici trysky z různých materiálů.

Nanášecí hlavice pro plošnou aplikaci se používají pro celoplošné nanášení lepidla. K zajištění optimální aplikace musí být materiálová tryska v kontaktu s materiálem.   

 

Firma BÜHNEN nabízí tavná lepidla a k nim vhodnou nanášecí techniku pro široké použití v obalovém průmyslu!

Příklady použití v obalovém průmyslu:

 

  • skládací krabice
  • lepenka/kartonážní výroba a její zpracování
  • uzavírání a přebalování krabic
  • mrazírenské balení
  • teplé plnění
  • výroba displejů
  • lakované povrchy
  • pro samolepicí provedení kartonáží
  • zkušební vzorky a přílohy v časopisech

 

Obalový průmysl