Patrony (Ø 42 mm)

PatronenLepicí patrony z EVA, PO nebo akrylátu jsou vhodné zejména do pneumatických tavných pistolí série HB 700, mohou se ale používat i v jakémkoli nádržovém zařízení. Vhodný tvar 42 mm x 50 mm zvyšuje velkou plochou tavný výkon přístroje a ušetří Vám při práci dobu čekání. Uvědomte si však, že doplňování patron snižuje teplotu. Doporučujeme proto sledovat ukazatel teploty, aby nanášení lepidla probíhalo rovnoměrně.

Kromě uvedeného výběru patron 42 mm nabízí firma BÜHNEN paletu více než 3.000 lepidel. K nejlepším výsledkům pomáhá nejlepší poradenství! Přece si to u Vás nepolepíme!