TEMPL Monday html/com_virtuemart/productdetails/bueprod.php
Die aktuelle Sprache lautet: cs-CZ

avenia B42615

Výhody a vybavení

Obzvláště vhodné pro lepení v obalovém průmyslu na vysokorychlostních strojích, kde je nutné bezpečně pracovat s velkou vratnou silou, např. podnosy a přepravky.

  • Rychlý okamžitý záchyt velké vratné síly, při krátké době přítlaku
  • Dobrá tekutost
  • Optimální manipulace díky uložení v pytlech po 15 kg

Technické údaje

DITO bueprod_customfields_technik.php
Báze Polyolefin
Dodávané tvary granulát
Sprejovatelné Ne
Teplota zpracování 140 - 170 °C

Oblasti použití

123456 TEMPL Monday html/com_virtuemart/productdetails/bueprod_customfields_awgs.php

Popis

Upozornění: U lepidel se mohou vyskytnout mírné barevné odchylky v závislosti na použitých surovinách a procesech. 

Tavné lepidlo bez zápachu s velmi krátkou dobou tuhnutí a velmi vysokou počáteční pevností. Avenia B42615 má výtečnou oxidační stabilitu v tavenině.

Tento Hot Melt pro obaly se dobře hodí např. na papír, lepenku a natíranou kartonáž, lakované povrchy se musejí odzkoušet individuálně.

Použité suroviny odpovídají směrnici FDA 175.105 pro přebalování potravin.

Typ Báze Dodávané tvary Vhodná nanášecí technika
B42615 Synt. polymery Granulát Tavicí přístroje
DITO SUBLAYOUTS/customfields.php / ALLE customfields eines Produktes einlesen
DITO SUBLAYOUTS/customfields.php / ALLE customfields eines Produktes einlesen