category\default.php

Nádržová zařízení - aplikátory

Nádržová zařízení pro aplikaci tavných lepidel BÜHNEN se skládají dle výbavy z transportního systému se zubovým nebo pístovým čerpadlem, nahřívané nádrže a regulátoru teplot. Regulátor teplot tvoří srdce celého zařízení. Díky použití různých regulátorů je možné splnit individuální požadavky zákazníků.

Modulární stavba nádržového zařízení nabízí systémová řešení pro každou oblast použití. Nejprve je dle požadavků zákazníka vybráno vhodné lepidlo a to určuje pak výběr tavného zařízení. Tavná zařízení BÜHNEN splňují se svou sériovou výbavou nejvyšší nároky na kvalitu.