• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Laminace s Multilnie

MultiauftragskopfPro tepelnou izolaci budov se jako nehořlavý izolační materiál často používá minerální vlna. Izolační materiály se přitom zpravidla polepují foliemi různých typů. Pro nanášení termoplastických lepidel na folie a podkladový materiál se často používají nanášecí hlavice Multiline. Tyto speciální nanášecí hlavice jsou vhodné pro toto použití, protože struktura podkladového materiálu je často nerovná, polepovaná plocha je velká a nanášení musí probíhat rovnoměrně. Hlavice Multiline nejsou totožné se systémy s více hlavami, kde každá hlava může být individuálně řízena.

Hlavice Multiline pro nekonečné nanášení jsou osazeny tryskami umístěnými těsně vedle sebe. S velmi krátkou vzdáleností je tak možné aplikovat několik housenek lepidla současně. Od čtyř trysek již hovoříme o nanášecích hlavicích Multiline. V současné době používají naši zákazníci zařízení s až 100 housenkovými tryskami.

Skelná, kamenná nebo minerální vlna se vyrábí z různých surovin, které se ve výrobním procesu taví. Výsledná vlákna jsou pomocí základních procesů, jako tažení, odstřeďování nebo vyfukování, přeměněna do tvaru rohoží. Na rohože lze v závislosti na oblasti použití nalepit netkané textilie a folie.

Nalepené vrstvy mohou mít různé vlastnosti a různá použití:
  • Ochrana před poškozením
  • Potisk střihy a montážními pomůckami
  • Barevně světlé netkané textilie pro optické zesvětlení prostorů
  • Propustná vrstva odvádějící vodu
  • Zvuková izolace
  • Montážní pomůcka
  • atd.
S tavným lepidlem lze dosáhnout dobrého spojení dvou vrstev pásových materiálů, jako je například fólie nebo netkaná textilie, s pásem minerální vlny. Při laminování se požaduje celoplošné slepení.

Proč nejsou vhodné nanášecí hlavice pro plošnou aplikaci?

Kaschierte DämmungU hladkých, plochých povrchů by se mohly použít nanášecí hlavice pro plošnou aplikaci. Tyto však fungují pouze v kontaktu s povrchem. Vzhledem k hrubé struktuře izolačních materiálů by se nanášecí hlavice pro plošnou aplikaci rychleji opotřebovávaly. Použité nanášecí hlavice Multiline pracují bez kontaktu s materiálem. Opotřebení a znečištění trysek se tak snižuje.

Tloušťka vrstvy tavného lepidla je při plochém nanášení omezena. U aplikačních hlav Multiline jsou možnosti nastavení větší, aby bylo možné lépe reagovat na charakteristiky lepených produktů.

Proč není vhodná aplikace rozstřikem?

Nanášecí hlavice při nanášení metodou Multiline jsou vybaveny modulem, k němuž lze připojit několik trysek. U těchto trysek je možné dosáhnout vzdálenosti menší než je minimální vzdálenost 22 mm. Díky menší vzdálenosti mezi hroty trysek lze při lepení zajistit dokonalé pokrytí.

Pokud by byly rozstřikovací trysky instalovány s tak malým odstupem, docházelo by ke znečištění sousedních trysek rozstřikovaným lepidlem. Výsledný aplikační vzor by byl nepravidelný a nerovnoměrný.