• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Základní polymer EVA

Etylenvinylacetát (EVA) je u standardního lepení hojně používaným základním polymerem. Používá se v tavných lepidlech mimo jiné v květinářství, při ručních pracích nebo v obalovém průmyslu.

Hotmelty EVA jsou 100% pevné látky a v základu transparentní. Jsou to vícekomponentní systémy, které vhodnou kombinací polymerů a přísad získaly požadované vlastnosti. Tavná lepidla EVA obsahují cca 33 % polymerů. Tyto polymery se vyznačují dobrou snášenlivostí aditiv. Aditiva mohou tvořit např. pryskyřice, vosk, olej, plniva a činidla zvyšující lepivost, jež ovlivňují např. tekutost, otevřenou dobu zatuhnutí a dobu tuhnutí, bod měknutí nebo barvu. Teprve díky receptuře lepidlo získá své charakteristické vlastnosti.


Chemische Formel EVAHorká lepidla na bázi EVA se vyznačují mimo jiné relativně krátkou otevřenou dobou zatuhnutí a dobou tuhnutí. Tato tavná lepidla ve formě tyčinek se často zpracovávají pomocí tavných pistolí . Výhoda horkých lepidel EVA: Etylenvinylacetát není ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 zařazen mezi nebezpečné látky a podle směrnice ES nepodléhá povinnosti označení.

Tento typ lepidla lze zpracovávat při teplotě 170–200 °C. Díky téměř inertní struktuře jsou lepidla dobře termicky stabilní. To znamená, že EVA si při těchto teplotách spolehlivě zachová své vlastnosti, co se koheze a pevnosti lepeného spoje týče.

Příliš vysoké teplotní zatížení ale zasáhne slabinu polymerového řetězce: Může být narušena dvojná vazba O=C. Při více než 210 °C může dojít k rozštěpení této jednotky.

Vznikne kyselina octová, jejíž důsledkem je obtěžující zápach. Pokud se lepidla EVA musí zpracovávat při těchto a při vysokých teplotách, doporučuje se nainstalovat na pracovišti odsávací zařízení. Při vysokých teplotách je nutno zohlednit skutečnost, že se změní vlastnosti lepidla. Pokud plánujete použít lepidlo tímto způsobem, zkonzultujte to bezpodmínečně s příslušnou kontaktní osobou firmy BÜHNEN.

Tento typ lepidla je velmi atraktivní pro vyvážený poměr adheze a koheze a výhodný poměr ceny a výkonu. Z tohoto důvodu je mnoho tavných lepicích tyčinek prodávaných ve stavebninách a v hobby marketech založených právě na bázi EVA.

Přednosti lepidel EVA

  • Univerzálně použitelné
  • Vyvážený poměr adheze/koheze
  • Výhodný poměr ceny a výkonu
  • Zdravotně nezávadné a nepodléhající povinnosti označení
  • Dobrá termická stabilita do 200 °C

Hranice lepidel EVA

  • Špatná adheze na nízkoenergetických nepolárních površích (mimo jiné plasty PP, PE, PS)
  • Tendenčně nevhodné, pokud jsou požadovány dlouhé otevřené doby zatuhnutíKlebstoffberatung erhalten