• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Fehlersuche im Klebstoff-LaborOnline obchod je trvale na vzestupu. S nákupním zážitkem je spojena přeprava objednaného zboží. Zejména při přepravě textilií jsou foliové přepravní sáčky alternativou k lepenkovým krabicím. Všechny sáčky jsou vybaveny alespoň jedním praktickým samolepicím páskem.

V naší historii byly tisíce sáčků zalepeny bezpečně. Ale z nevysvětlitelných důvodů náhle došlo k chybným lepeným spojům. Případ pro Amelii "Watson“ Greif a Andrease "Sherlocka“ Ditze.

"Jednoho nudného šedého dubnového dne v Brémách zazvonil telefon v kanceláři produktového manažera. Sherlock Ditze převzal hovor. U aparátu byl informátor BÜHNEN z externí služby. Vzrušeně zahájil svou rozsáhlou zprávu…“

Takto nebo podobně by se náš příběh mohl vyprávět dál. V případu přepravního sáčku se Andreas Ditze a jeho kolegyně Amelie Greif z laboratoře museli vydat na cestu k nalezení řešení – důkladně jako detektivové.

Tisíce sáčků bylo možné u zákazníka vyrobit bez jakýchkoliv problémů. Tyto přepravní sáčky se používají jako přepravní obaly na oděvy objednané na internetu. V našem případě se jedná o dvě různá provedení: Sáček A byl používán nejdéle a z hlediska jeho lepeného spoje byl bezproblémový. U sáčku B, který přišel na program později, se lepený spoj ukázal být nespolehlivý.

"Watsone Greife, máme na našem seznamu několik podezřelých. Budeme se muset blíže podívat na každého z nich. Otevřete laboratoř!“ Sherlock Ditze zvedl tašku s nástroji a vydal se na cestu do aplikační laboratoře.

Oba sáčky jsou vyrobeny z polyethylenu. Do PE fólií se často přidávají aditiva: Těmito přísadami se určují vlastnosti fólií. Lze jimi řešit tloušťku fólie, svařitelnost, pevnost nebo vzhled. Přesné směšovací poměry aditiv, jako jsou antistatická činidla, lubrikanty nebo křída, nejsou vždy známy, protože se fólie často nakupují z cizích zdrojů.

Podezřelý č. 1: Recyklát

U starého sáčku byly použity PE recykláty. Recykláty jsou často prvními podezřelými, když nelze úspěšně vytvořit lepený spoj, protože jejich přesné složky / směšovací poměry jsou často neznámé nebo se dokonce v rámci výrobních šarží mohou měnit. V tomto případě mohou být recykláty vyloučeny jako podezřelé, protože starý sáček bylo možné slepit snadno a nový sáček (s nespolehlivým spojem) byl vyroben z vysoce kvalitního PE bez recyklátů.

"Vyloučíme tedy obvyklého podezřelého. Nic není klamnější než zjevný fakt. Kdo je další na našem seznamu?“

Podezřelý č. 2: Povrchové napětí

Povrchový vzhled přepravního sáčku hraje důležitou roli jako reklamní médium. Oba sáčky se odlišují doplňkovou tenkou vrchní fólií – ta je u staršího sáčku A. Povrchové napětí obou přepravních sáčků bylo porovnáváno pomocí zkušebních inkoustů.

 

Oberflächenspannung mit Testtinte ermitteln

Všeobecně platí: Čím vyšší je povrchové napětí a tím i hodnota zkušebního inkoustu (mN/m), tím lepší je smáčení. Dobré smáčení je předpoklad, ale není to záruka dobrého lepeného spoje (směrná hodnota = 36 mN/m nebo vyšší).

Jak je vidět na obrázku, vykazuje základní sáček ve srovnání s přepravním sáčkem A nejvyšší povrchové napětí a vrchní fólie sáčku A nejhorší. Nový sáček B je se svým povrchovým napětím uprostřed. Tím je smáčivost nového sáčku obecně pro lepený spoj dostatečná.

V tomto případě vedl méně smáčitelný povrch k lepší pevnosti vazby. Důvod tkví, jak vědí naši detektivové, v typu lepidla: Použité lepidlo je PSA, trvale lepivé tavné lepidlo, které je ideální pro lepení nízkoenergetických podkladů. Ještě záhadnější bylo selhání lepidla pro naše dva odborníky.

"Skutečně velmi zvláštní tento případ. Podezřelí se zdáli být tak vinni. Hmmm, kdo ještě přichází v úvahu? Pokud vyloučíte všechna logická řešení problému, je nelogické, i když nemožné řešení, nevyhnutelně správné.“

Podezřelý č. 3: Snímatelná páska

Release-Liner auf VersandtascheObecně vzato se lepení přepravních sáčků pomocí lepidel citlivých na tlak osvědčilo. Použití snímatelných pásek na přepravních sáčcích může zkrátit pracovní čas na méně než 10 sekund na jeden sáček. A je to právě praktická a rychlá manipulace, díky nimž jsou sáčky tak oblíbené. Pokud je přepravní sáček vybaven dokonce dvěma lepicími páskami, může je příjemce použít v případě potřeby pro vrácenku.

Release-Liner

Připraveno k expedici během několika vteřin

Oba modely jsou vybaveny dvěma lepicími uzávěry. Na klopu sáčku se nanesou dvě vrstvy tavného lepidla a zakryjí se snímatelnou páskou.  První snímatelnou pásku odstraní odesílatel zakoupeného zboží, druhá může být použita kupujícím při případném vrácení zboží.

FinatrolleCílem bylo porovnat přilnavost použitého lepidla BÜHNEN na starých přepravních sáčcích s novým sáčkem. Za tímto účelem byly testovány obě pásky lepidla u obou sáčků na různých podkladech: Nejprve se lepilo na sklo s cílem získat neutrální první dojem, poté se testovalo na všech třech materiálech fólií obou sáčků.

Na obou fóliích byly na pásky lepidla nalepeny různé snímatelné pásky:

  • metalizovaná PET fólie
  • PE

Lepicí pásky byly vždy spojeny s podklady válcováním jedenkrát pomocí válečku Finat. Stanovení hodnot odlupování o 180° bylo provedeno pomocí tlakového siloměru okamžitě po spojení.

Výsledek:

Hodnoty odlupování (v newtonech) jsou shrnuty v tabulce.

 

 

Laborergebnisse

Lepení na sklo ukázalo, že stříbrná PET snímatelná páska má negativní vliv na přilnavost. Metalizovaná PET snímatelná páska významně snižuje přilnavost ve srovnání s průhlednou snímatelnou páskou!

Laborergebnisse

Nejvyšších hodnot odlupování a tím i nejlepších výsledků slepení bylo dosaženo s lepidlem z nového sáčku B (průhledná PE snímatelná páska) na podkladu sáčku A. Kromě toho je zřetelně rozpoznatelné, že podklad nového přepravního sáčku je výrazně horší než podklad starého přepravního sáčku. Nový přepravní sáček / podklad PE proto není vhodný pro lepení!

"Máme řešení! Intenzivní vyšetřování se vyplatilo. Okamžitě informujte zákazníka!“

Pachatelé by mohli být odsouzeni!

Hlavním problémem byly odlišné vlastnosti povrchové úpravy nového přepravního sáčku B oproti staršímu sáčku A. Povrch nového sáčku nebylo možné zásadně slepit. Důvodem byly vlastnosti a výroba tohoto nového sáčku.

Dalším problémem byla metalizovaná PET snímatelná páska. Stříbrný proužek byl potažen nepřilnavou vrstvou, např. silikonizován. Přebytečná nepřilnavá příměs kontaminovala aplikovanou vrstvu lepidla. Přilnavost se tedy zhoršila, protože ke slepení nebyla k dispozici celá lepivá plocha.

Zákazníkovi bylo doporučeno přejít zpět na model staršího přepravního sáčku A. Zákazník doporučení uplatnil a recepturu základního sáčku patřičně upravil. Od provedené změny může být opět bezpečně uzavíráno tisíce přepravních sáčků a zboží přepravováno příjemcům.

"Watson Greif a Sherlock Ditze se spokojeně mohou opřít o svůj laboratorní stůl. To byl komplikovaný případ. Podezřelého se podařilo usvědčit až po mnoha testech, které prokázaly vinu selhání lepeného spoje. Odevzdání závěrečné zprávy zákazníkovi za tu námahu však stálo. Může tak v budoucnu doporučit služby detektivní agentury BÜHNEN dalším...“

 

Potřebujete pomoc našich detektivů?