• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.
  • BÜHNEN
  • Novinky
  • Jan Hunke – nový společník firmy Bühnen GmbH & Co. KG

Jan-Hendrik HunkeDnem 1. 1. 2020 nastoupil náš nový jednatel Jan Hunke jako další člen kruhu akcionářů.

Jsme rádi, že činíme s panem Janem Hunkem jako novým společníkem firmy další krok k zajištění udržitelného úspěchu firmy Bühnen a sdílíme názor vedení společnosti, že firma Bühnen má i nadále vynikající vyhlídky do budoucna“, říká Constanze Wriedt jako zástupkyně kruhu akcionářů.

Také já velice vítám, že díky přistoupení pana Jana Hunka, který se nyní stal společníkem, se vedení firmy zcela připojilo ke kruhu akcionářů. To zcela jasně vyjadřuje vůli vedení trvale zabezpečit úspěch firmy Bühnen a nadále jej rozvíjet“, říká Bert Gausepohl, který je rovněž společníkem firmy BÜHNEN GmbH & Co. KG.

Jan Hunke zahájil svou profesní kariéru ve firmě Bühnen dne 1. 4. 2018 jako generální ředitel a od té doby se zaměřuje především na oblasti marketingu a prodeje. V těchto oblastech dříve působil na různých manažerských pozicích v několika nadnárodních společnostech.

Jsem rád za změny v kruhu akcionářů, protože jsem pevně přesvědčen, že má firma Bühnen se všemi svými angažovanými a motivovanými zaměstnanci před sebou ještě velké příležitosti k rozvoji, s to nejen na stávajících a tradičních trzích. Naše plány propojené s naší firemní vizí ukazují cestu do budoucnosti, po níž chceme úspěšně kráčet“, říká nový společník firmy Jan Hunke.