• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Rollladen IsolationRolety - Nejen když táhne!

Můžete si udělat jednoduchý test se svíčkou: Zapalte svíčku a podržte ji u roletového boxu. Pokud se plamen svíčky chvěje, pak si můžete být téměř jisti, že je roletový box netěsný: Draze zaplacené teplo uniká ven. Můžete tomu zabránit zaizolováním roletového boxu. Více informací o tom, jak mohou tavná lepidla pomoci udržet teplo v domě, najdete zde ...

Pátrání po tepelných mostech v domě se provádí samozřejmě profesionálně za pomoci termokamery. Tuto tzv. termografii může provést například energetický poradce. Snímky získané touto analýzou ukazují většinou zcela jasně, na kterých místech přichází dům o teplo.

Roletové boxy se až do počátku 90. let vyráběly z tenkého borovicového dřeva. Tyto boxy - bez účinné izolace - byly většinou na vnější fasádě pouze omítnuty. A mnoho těchto boxů můžeme vidět na domech ještě dnes. Jestliže se v takto zařízené místnosti zatopí, „vypaří“ se teplo v této oblasti téměř bez odporu ven.

V rámci modernizačních prací by se proto neměla provádět výměna pouze oken, ale i staré roletové boxy by měly nahradit účinnějšími zaizolovanými modely. Jako izolační materiál se pak použije polystyren nebo pěny, které se obvykle lepí pomocí tavných lepidel. Nalepení se přitom většinou provádí na plastovou nebo kovovou krycí desku roletového boxu.
 
Zabudovaná, izolovaná roleta brání v zimním období pronikání chladu. V létě pak chrání vnitřní prostor před venkovním teplem. Použité termoplastické lepidlo je tak v průběhu roku vystaveno silnému kolísání teplot. Naši zákazníci mají m.j. velmi dobré zkušenosti s tavným lepidlem na bázi polyolefinu typu B1063.1. Toto lepidlo má jak vysokou tepelnou odolnost, tak i dobou přizpůsobivost chladu.

Rollladen Dämmen

Obrázek 1: Detailní snímek přilepení izolačního materiálu na kryt rolety

Nanášení tavného lepidla je vždy přizpůsobeno příslušným výrobním podmínkám. Vzhledem k tomu, že se lepení izolačních materiálů do roletových boxů obvykle provádí ručně, osvědčila se např. HB 910. Tato ruční pistole je k dostání ve verzi sprejové, tak i housenkové. Napojena pomocí topné hadice např. s nádržovým zařízením na tavné lepidlo typ HB 5010 tvoří pak ruční aplikátor uzavřený systém.

Pro samotné lepení se nanáší několik housenek tavného lepidlo na krycí lištu, alternativně se lišta nastříká. Poté se přitiskne izolační materiál.

Kryty roletových boxů jsou často opatřeny práškovým nástřikem. Povlak vytváří barevné akcenty a zvyšuje odolnost proti poškození povětrnostními vlivy. Každá forma povlakování však mění povrchové napětí. Práškový nástřik vytváří nízké povrchové napětí. Čím nižší je povrchové napětí, tím lépe „odperlují“ kapky dešťové vody a jiné nečistoty, což je pro pohledovou vnější stranu roletového boxu skutečně žádoucí vlastností.

Pokud jde o úspěšné slepení, je nízké povrchové napětí uvnitř boxu naopak kontraproduktivní: Trvalý lepený spoj vyžaduje kromě vhodného lepidla totiž také co nejvyšší povrchové napětí, aby mohlo dojít k dostatečnému smáčení.
Rollladenpanzer

Obrázek2: vlevo přední část s práškovým nástřikem, vpravo zadní strana se stříkanci práškového povlaku, smáčení testovacím inkoustem 32 mN/m pro stanovení povrchového napětí není možné

Z tohoto důvodu by měla být zadní strana krytu rolety určená k lepení před práškovým nástřikem zakryta např. lepicí páskou. Zakrytí se po povlakování opět odstraní. Alternativně může být provedena povrchová úprava lepené plochy za účelem opětovného zvýšení povrchového napětí na tomto místě.