• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.
  • BÜHNEN
  • Novinky
  • Je MOD nutností, bez které se neobjedete? Nebo to jde i levněji?

Je MOD nutností, bez které se neobjedete? Nebo to jde i levněji?

Jsou systémy Melt on Demand budoucností pro všechny aplikace? Christoph Zunder, vedoucí oddělení řízení výrobků informuje o zkušenostech získaných z trhu. Na svobodu beznádržových systémů deklarovanou výrobci nahlíží spíše kriticky. Maximální efektivitu pro rychlé a vysoce automatizované balírny vidí v modulárním systému s dopravníkem granulátu.
Jsou systémy Melt on Demand budoucností pro všechny aplikace? Christoph Zunder, vedoucí oddělení řízení výrobků informuje o zkušenostech získaných z trhu. Na svobodu beznádržových systémů deklarovanou výrobci nahlíží spíše kriticky. Maximální efektivitu pro rychlé a vysoce automatizované balírny vidí v modulárním systému s dopravníkem granulátu.

Beznádržové systémy Melt on Demand lze nalézt v každém portfoliu renomovaných výrobců pro techniku nanášení tavných lepidel.

Brémští specialisté na lepení hodnotí plošné zavedení této techniky kriticky: „Jsme systémovým dodavatelem, to znamená, že naši zákazníci od nás odebírají lepidla a aplikační techniku. Vidíme tak obě strany nabídky: techniku a spotřební materiál. Beznádržové systémy vyžadují vyšší počáteční investici do techniky. Zejména v oblasti konečného balení, kde je tato přístrojová technika vhodná, se tato počáteční investice vyplatí, kdy jsou možné peněžní úspory u spotřebního materiálu.“ říká Christoph Zunder.

Christoph Zunder je vedoucím oddělení řízení výrobků. Významnou měrou se podílí na realizaci a monitorování aplikační techniky. Zkušenosti týmu s aplikacemi a projekty v minulém roce ukázaly, že společnosti využívající systémy Melt on Demand nejsou spokojeny.

U některých beznádržových systému renomovaných výrobců je zapotřebí vybavení speciálně upravené pro tento systém. Stávající hadice a nanášecí hlavice stejného výrobce nesedí na nový systém. Kromě toho vyžaduje beznádržová technika obzvláště sypké tavné lepidlo ve formě granulátu. Někteří výrobci vyžadují použití vysoce výkonných tavných lepidel odolných vůči oxidaci, aby beznádržový systém mohl bez problémů fungovat. Tato lepidla se pohybují v horní cenové relaci.
vlevo: Christoph Zunder

Zejména u balení se často mění design. Různé tiskové techniky a povlaky vyžadují přizpůsobení lepidel určených k lepení zdokonalených tisků. Dojde-li dokonce k úpravám ve výrobní lince, lze zařízení s technologií Melt on Demand jen obtížně integrovat do jiného výrobního procesu, pokud není daná aplikace vhodná pro MOD.


„U našich zařízení série HB 6000 můžeme připojit dopravník granulátu. Vysoce automatizované balírny s minimální potřebou personálu dosahují s touto kombinací všech výhod systému MOD a přitom si zachovávají veškerou flexibilitu pro použití nádržového zařízení.“ říká produktový manažer.

Dopravník granulátu od společnosti BÜHNEN může být aktivován a deaktivován, pokud se má nádržové zařízení použít v jiné oblasti.

Každé nádržové zařízení HB 6000 může být vybaveno dopravníky granulátu Dokonce i stávající starší zařízení z této sérii a do jisté míry i zařízení jiných výrobců lze vylepšit pomocí tohoto příslušenství.

Díky modulárnímu systému lze použít i konvenční sypká tavná lepidla. Konvenční tavná lepidla mají v případě delšího pobytu v tavné nádrži tendenci degradovat, což vede ke znečištění nádržového zařízení. Díky odběru velkého množství zůstává roztavené lepidlo v nádrži jen krátce - příliš krátce na to, aby mohlo dojít k poškození v jeho struktuře. U citlivých aplikací bylo možné realizovat dokonce i lepení s polyamidy v kombinaci s dopravníkem granulátu.

„V rámci našeho poradenstvím jsme si vědomi toho, že zákazník vidí svoji aplikaci, svůj projekt. Lepení je jen jednou součástí tohoto výrobního řetězce. Naším úkolem je zakomponovat lepicí techniku do tohoto výrobního řetězce. Náš systém individuální asistence přímo na místě neustále rozšiřujeme. Naši zákazníci oceňují, když jim poradíme odpovídající techniku, a to i za cenu toho, že s dopravníkem granulátu v modulárním systému nepůsobíme zrovna nejmodernějším dojmem“, říká na závěr spokojeně Christoph Zunder.