• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.
  • BÜHNEN
  • Novinky
  • Když lepidlo na obalové materiály pomáhá při usínání.

Když lepidlo na obalové materiály pomáhá při usínání.

Tavná lepidla značky avenia jsou lepidla na obalové materiály, která jsou odolná vůči oxidaci. Před nedávnem bylo vyvinuto nové lepidlo: Podle jeho vlastností se řadí mezi lepidla avenia. Pomocí B 2880 se tentokrát neuzavírají žádné kartony, ale lepí se jím k sobě matrace a pěny. Jaké požadavky jsou kladeny na tavná lepidla při výrobě taštičkových matrací?


Typy matrací lze zhruba rozdělit na pěnové sendvičové matrace a na pružinové matrace. Pěnové matrace se obvykle lepí pomocí disperzních lepidel.

Přibližně polovina obyvatel Německa spí na pružinových matracích, většinou se jedná o taštičkové matrace. Ty obsahují stovky ocelových pružin, které jsou po jedné zašity do látkových sáčků, tzv. taštiček. Tyto taštičky jsou vzájemně slepeny a tvoří lehací plochu. Taštičková jádra mají tu výhodu, že méně dokmitávají oproti základnímu modelu pružinových matrací, matrací typu Bonnell. Taštičkové pružiny povolí pouze tam, kde jsou zatíženy. Tělu se tak lépe přizpůsobí.
Výrobci taštičkových matrací volí typicky lepení pomocí tavných lepidel. Používají se nádržová zařízení, např. HB 4800, zubové čerpadlo s tavnou nádrží na 80 l.Taschenfederkern

Aby bylo možné přizpůsobení pohybům těla ve spánku, jsou ocelové pružiny pohyblivé nezávisle na sobě. Pružinové taštičky se k sobě slepují pomocí housenky lepidla nanesené z boku (2-3 housenky lepidla vedle sebe). Při výběru lepidla se volí kompromisní řešení: Tavné lepidlo by mělo být natolik pružné, aby umožňovalo sledovat pohyby ve ztvrdlém stavu, ale i dostatečně pevné na to, aby se spoj nerozlepil. Při výběru lepidla s ohledem na tento požadavek je rozhodující tvrdost lepidla podle Shora. Ne příliš vysoká - pak by bylo tavné lepidlo příliš křehké, ale ani příliš měkké.

Tavná lepidla neobsahují rozpouštědla. Vysoce kvalitní tavná lepidla neobsahují žádné chemické dvojné vazby, které by mohly reagovat nebo se zesíťovat. Bez dvojných vazeb se lepidla odolná vůči UV záření a nemění svou barvu v důsledku působení světla. Při lepení povlaku pružinového jádra (netkané textilie a pěny) je důležitý opticky dokonalý výsledek. B 2880 lze použít pro velmi světlé pěny, aniž by lepidlo prosvítalo.

Průměrná tělesná teplota člověka je 37°C. U použitých lepidel se dbá na dostatečnou tepelnou odolnost.


Querschnitt MatratzeSchmelzklebstoffe sind lösungsmittelfrei. Hochwertige Schmelzklebstoffe enthalten keine chemischen Doppelbindungen, welche reagieren oder sich vernetzen können. Ohne Doppelbindungen sind die Klebstoffe UV-Licht stabil und verfärben sich nicht durch Lichteinwirkung. Bei der Verklebung der Federkernabdeckung (Vliese und Schäume) ist ein optisch einwandfreies Ergebnis wichtig. Der B 2880 kann bei sehr hellen Schäumen eingesetzt werden, ohne dass der Klebstoff durchschimmert.

Die durchschnittliche Körpertemperatur eines Menschen liegt bei 37° C. Bei den eingesetzten Klebstoffen wird auf eine ausreichende Wärmestandsfestigkeit geachtet.

MatratzePro obalení taštiček se používají vláknité a nevláknité materiály. Pro dosažení dostatečného slepení musí být lepidlo schopno proniknout do tkaniny, protože tím dochází k mechanickému ukotvení. Ideální jsou tavná lepidla s dlouhou otevřenou dobou a rychlým tuhnutím.

Další dobrou kombinací vlastností tavného lepidla je vysoká počáteční přilnavost a rychlé vytvoření soudržné struktury. Matrace lze ihned po slepení zvedat, přepravovat a balit. Je tak dosaženo efektivnějšího výrobního procesu bez čekacích dob.

Co dělat a co nedělat