category\default.php

Filtry a sítka

Všechna zařízení na tavná lepidla jsou opatřena filtry. Předfiltr v nádrži má zabránit vniknutí cizích těles do čerpadla, které by mohly vést k výpadku. Za čerpadlem je uložen další filtr s jemnou hustotou k zachycení částic, které by mohly zanést otvor trysky. Tyto filtry vyžadují pravidelnou inspekci a údržbu. Běžné jsou intervaly okolo 500 hodin.

SUBLAYOUTS/categories.php