category\default.php

Magnetventily

Magnetové ventily mohou přesměrovat elektrický signál řízení a stlačený vzduch uvolnit, uzavřít nebo odvětrat. K odpovídajícímu typu modulu vzduch otevírající/ pružina zavírající a vzduch otevírající/ vzduch zavírající musí být zvolet magnetový ventil. Pro prvně jmenovaný typ
stačí 3/2 cestní magnetový ventil. Pro druhý typ musí být použit 4/2 nebo 5/2 cestní ventil. Obvykle jsou používány 24 V nebo 230 V magnetové ventily.

SUBLAYOUTS/categories.php