• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Adhezní porušení

Adhezní porušení a kohezní zlomy jsou dvě nejčastější formy selhání lepených spojů.

O adhezním porušení hovoříme tehdy, když se lepidlo oddělí od substrátu, na rozdíl od kohezního zlomu, kdy dochází k selhání vazebných sil uvnitř lepidla. Pokud po zkoušce nebo zlomu zůstane na jednom ze substrátů celé množství lepidla a na druhém vůbec žádné lepidlo, pak hovoříme o adhezním porušení.

Čistá adhezní porušení často svědčí

  • o nedostatečné předchozí povrchové úpravě
  • Povrchové nečistoty
  • Nedostatečně vytvrzená tenká vrstva lepidla

Pokud mají lepidlo a spojovaný díl velmi rozdílné tepelné vlastnosti, může to vést k adhezním porušením zejména v důsledku působení silných fyzikálních sil.Koeficienty tepelné roztažnosti lepidla a substrátu by měly být pokud možno podobné, aby se zabránilo pnutí, které může vzniknout při změnách teploty nebo při ochlazování po vytvrzení při zvýšené teplotě. Jinou možností, jak kompenzovat tato pnutí, je použití elastických lepidel. Příkladem mohou být lepidla citlivá na tlak, ale také takzvaná APAO (PO s delší otevřenou dobou zpracovatelnosti).

 

 

Versagen der Klebeverbindung: Adhäsionsbruch