• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Bod měknutí

Teplota, při které se tavné lepidlo mění z pevného stavu na stav měkký/tekutý (běžné měřící metody: kroužek & kulička).