• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

EVA

Etylenvinylacetát (EVA) je hojně používaný základní polymer pro standardní lepené spoje. Tato tavná lepidla nacházejí uplatnění mj. ve floristice, v řemeslných oborech, stavebním odvětví a různých aplikacích v obalovém průmyslu.

V základu jsou běžné polymery EVA transparentní a čiré. Poté se dále formulují pomocí aditiv, jako jsou pryskyřice, vosky, oleje atd., čímž se vytvoří finální tavné lepidlo. Vhodnou formulací uvedených surovin se upravuje viskozita / schopnost stékání, otevřená doba a doba tuhnutí nebo bod měknutí.

Výhoda termoplastických lepidel EVA: Etylenvinylacetát není ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle směrnice ES.

Obvyklá teplota zpracování u tyčinek je zpravidla 190 °C. U procesů balení prováděných pomocí granulátu je teplota zpracování obvykle 160 °C. Při těchto teplotách si EVA zachovává své vlastnosti, pokud jde o kohezi a pevnost lepeného spoje.

Při vyšší teplotě (nad 200 °C) je třeba vzít v úvahu to, že se mění vlastnosti lepidla.

Tento typ lepidla je tak úspěšný především díky vyváženému poměru adheze / koheze a dobrému poměru cena / výkon. Právě proto jsou mnohé tyčinky termoplastického lepidla, které jsou k dostání ve stavebninách a v hobby centrech, na bázi EVA.

Výhody lepidel EVA

  • Univerzální použití
  • Vyvážený poměr adheze / koheze
  • Dobrý poměr cena / výkon
  • Zdravotní nezávadnost, žádné povinné označení
  • Do 200 °C dobrá tepelná stabilita

Dodávané formy lepidel EVA

Granulát

42mm kazety

 

12mm tyčinky

18mm tyčinky

 

Barevné varianty lepidel EVA

Lepidla jsou přírodní produkty a mohou se v závislosti na receptuře barevně lišit.