• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Impulzní snímač otáček

Přístroj na měření délek a rychlostí. Impulzní snímač otáček je nutný při použití úsekového řízení, když má být tavné lepidlo nanášeno nezávisle na rychlosti stroje. Nanášecí délka tavného lepidla je uváděna v mm.