Proč mají některé liniové trysky kapiláru?  

Slovo kapilára je odvozeno z latinského slova capillus (vlas).

V liniových nebo bodových tryskách jsou kapilární trubičky s velice malým vnitřním průměrem. Použitím kapiláry lze ve značné míře zabránit znečištění výstupu z trysky.

Kapillardüse
Obrázek 1 Kuželová tryska s kapilárou pro pneumatické pistole na tavná lepidla

Kapilární trysky se často používají v aplikacích, kde je vyžadováno přesné lepení nebo dávkování, protože umožňují řízené a přesné dávkování lepidla.

Drobná, podlouhlá dutina má tenkou stěnu.

Čím tenčí je stěna materiálu, tím lepší je odtržení vlákna tavného lepidla.


Kapillardüse Zeichnung