• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Jak funguje magnetický ventil?

Magnetické ventily přeměňují elektrickou energii na mechanickou.

Skládají se z tělesa ventilu a cívky magnetu. Magnetická cívka na horní straně ovládá ventil, když cívkou prochází elektrický proud. Proud generuje elektromagnetické pole. Pole uvede do pohybu zdvihátko ventilu.

Elektromagnetické ventily mohou převést elektrický signál řídicí jednotky a uvolnit, zablokovat nebo odvzdušnit tlakový vzduch.

 

Magnetventil

Magnetické ventily jsou k dispozici v různých verzích s různým příkonem a v různých konstrukčních úpravách.

Magnetický ventil se musí vybrat podle typu modulu

 

  • vzduchem otevírající / pružinou zavírající nebo
  • Vzduchem otvírající / vzduchem zavírající

Pro první jmenovaný typ (vzduchem otvírající / pružinou zavírající) postačuje 3/2cestný magnetický ventil.

Pro druhý typ (vzduchem otvírající / vzduchem zavírající) musí být použit 4/2cestný nebo 5/2cestný ventil. Obvykle se používají magnetické ventily 24 V nebo 230 V.

Tip: Čím větší je elektrický výkon magnetických ventilů, tím rychleji se zapínají. Díky tomu lze aplikovat i nejmenší body tavného lepidla.