• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Modul zpětného chodu

Modul zpětného chodu je aktivován mag¬netickým ventilem. Tím může být pomocí předpětí pružiny nastaven vstupní tlak tavného lepidla. Dále je pomocí stlačeného vzduchu v poměru 1:10 nastaven požadovaný provozní tlak.