• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Co je nanášecí hlavice?

Nanášecí hlavice se používají u automatizovaných procesů. Nanášecí hlavice obsahuje zpravidla základní těleso, modul a magnetický ventil.

Konstrukce nanášecí hlavice

Základní těleso nabízí možnost připojení vyhřívané hadice a má možnost upevnění k podstavci. V základním tělese se nachází vytápění s topnou patronouteplotním čidlem. Napříč přes základní těleso vedou otvory pro vedení lepidla a stlačeného vzduchu. Hodně typů má navíc filtr s jemným pletivem.

Nanášecí hlavice pro různé aplikace

Typen von Auftragsköpfen

Pokud mají být u většího počtu kusů sníženy kusové náklady, pokud preciznost u ručního nanášení ruční pistolí nedostačuje, pokud prostorové možnosti nedovolují ruční nanášení anebo se musí kontrolovat nános lepidla, používají se nanášecí hlavice různých konstrukcí. Ty jsou pak součástí např. baličky a jsou zapojeny do nadřazené SPS jednotky řízení nebo řízeny prostřednictvím samostatného ovládání dráhy. Většinou jsou nanášecí hlavice zabudovány napevno a obrobek je veden pod nimi.

Nanášecí hlavice pro nanášení linií

Podle jejich uspořádání jsou v liniích nanášeny buď housenky nebo body. Podle zadaného úkolu se používá buď jedna nebo několik nanášecích hlavic. V případě několika nanášecích hlavic mohou být hlavice sdruženy do jednoho bloku s několika moduly nebo uspořádány jednotlivě. Tavné lepidlo pak může být aplikováno též horizontálně nebo ve zvláštních případech převráceně.

Nanášecí hlavice pro nanášení sprejem

Pokud se musí obrobky slepovat velkoplošně, používají se hlavice pro nanášení sprejem. I když je požadována malá spotřeba lepidla, mají hlavice pro nanášení sprejem své výhody. Přitom se po straně odvádí tenký pramen lepidla díky vzdušnému víru, který je unášen a kruhovitě aplikován na obrobek. Díky relativnímu pohybu mezi nanášecí hlavicí a obrobkem lze vytvořit plošný vzhled nánosu. Přitom není smáčena celá plocha lepidlem, ale vytvářejí se pouze linie a v průsečíku kruhů body. Tento způsob nánosu se používá především při lepení pěnových materiálů a papíru nebo lepenky. Možnosti použití jsou omezeny typem lepidla. V závislosti na viskozitě, otevřené době a flexibilitě lze použít pouze určité typy lepidel.

Nanášecí hlavice pro plošné nanášení

Nanášecí hlavice pro plošné nanášení jsou speciální formou hlavic pro nanášení linií. Namísto jedné trysky je přírubou připojen rozdělovač lepidla, který celoplošně a s velice tenkou tloušťkou vrstvy aplikuje lepidlo na určitou šířku. Zatímco hlavice pro nanášení linií nebo hlavice pro nanášení sprejem jsou vždy v určité vzdálenosti od obrobku, má hlavice pro plošné nanášení kontakt se substrátem. Protože substrát po nanášecí hlavici klouže, není hubice z mosazi nebo hliníku, ale z oceli a částečně vytvrzena. Nanášecí hlavice pro plošné nanášení od firmy BÜHNEN nabízejí excelentní kvalitu odtržení, precizní nanášení a jsou určeny pro přerušované i souvislé nanášení.