NTC – Odpor

(NTC: zkratka pro Negative Temperature Coefficient

NTC odpory, zčásti nazývané také termistory nebo thermistory, jsou teplotní čidla s vlastností lépe vést elektrický proud při vyšších teplotách. Jakmile teplota opět klesne, odpor se zvýší, a proto opět protéká méně elektrického proudu.

Zpravidla se NTC odpory skládají z polovodičových materiálů, jako je například oxid železa. Existují však i různé slitiny, které mohou vykazovat podobné vlastnosti.

U NTC odporů se udává hodnota v ohmech při pokojové teplotě 25 °C. Detekce teploty je možná v rozmezí -40 °C až +200 °C. Pokles a nárůst odporu není lineární, ale odečítá se v podobě charakteristických křivek.

U tavicích přístrojů pro tavná lepidla se kromě NTC odporů používají také teplotní čidla PT100, FeCuNi nebo Ni120, která umožňují elektronickou regulaci teploty.