Přepálení

Též: karbonizace, spálení

Pokud se tavné lepidlo příliš silně zahřeje, nebo se delší dobu používá při příliš vysokých teplotách, makromolekuly lepidla se kvůli nadměrné teplotě rozlomí.

 

Změna chemického složení se projeví ztmavnutím / zčernáním v tavenině nebo usazováním na stěnách zásobníku. U některých druhů lze pozorovat tvorbu gelové vrstvy na tavenině.

Praskliny způsobuje:

 

  • Příliš vysoká teplota v zásobníku / žádný odběr tavného lepidla
  • Příliš vysoká teplota v hadici a/nebo v nanášecí hlavici
  • Vnější znečištění / vnesení cizích částic

 

Tyto zbytky se mohou rozšířit po celém nanášecím systému a v nejhorším případě poškodit lepený spoj. Tyto produkty rozkladu nemají žádnou nebo už jen sníženou lepivost. Pokud se tyto spálené zbytky lepidla dostanou do přepravního systému, dojde k ucpání filtrů, hadic a trysek.

Aby se tomu zabránilo, měl by být nanášecí systém (zásobník, trysky, hadice, nanášecí hlavice atd.) vybaven filtry a síty. Ty by se měly v rámci údržby zařízení pravidelně vyměňovat. 

Pravidelnými fázemi čištění lze předejít výpadkům výroby způsobeným poruchou stroje. Pravidelné čištění přístupných součástí se doporučuje jako každodenní rutinní pracovní úkon.

Snížením teploty během přestávek/odstávek se prodlužuje stabilita v tavenině.

Oxidačně stabilní tavná lepidla, jako je BÜHNEN avenia mají ve srovnání s běžnými tavnými lepidly řadu lepších vlastností. Zdůraznit lze tepelnou stabilitu a s ní spojenou vysokou bezpečnost procesu při použití.