• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Přerušovaný nános tavného lepidla

přerušovaně: občas vynechávající a opakující se, přerušovaně probíhající


Tavné lepidlo se nanáší přerušovaně a ne nepřetržitě. Aplikace probíhá přes nanášecí hlavy.

Kvůli přerušovanému nánosu tavného lepidla potřebují nanášecí hlavy pro své nastavení signály pro aktivaci a deaktivaci. Tyto signály přicházejí často z nadřazených jednotek řízení, např. v baličkách.

Důležité je precizní odtržení lepidla a přesný nános.  Všechny způsoby nánosu (housenka, sprej a plocha) jsou možné jako přerušované.