• Náš servis
  Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

PSA

HaftklebstoffeTavná lepidla citlivá na tlak jsou lepidla na bázi termoplastického kaučuku (TK). Ty se vyznačují tím, že neslepují dokonale, ale zůstávají trvale lepivá. V tomto případě je důležitý potřebný přítlačný tlak, aby se dosáhlo dostatečného nánosu lepidla mezi lepidlem citlivým na tlak a spojovaným dílem. Z tohoto důvodu se tato skupina lepidel označuje jako “PSA – Pressure Sensitive Adhesive“ (lepidlo citlivé na tlak).

V označení firmy BÜHNEN pro tavná lepidla znamená první písmeno bázi: D jako Termoplastický kaučuk

 

Rozsah použití lepidel citlivých na tlak lze obecně rozdělit do tří oblastí:

 • Předběžný nános: např. samolepicí vrstva u přepravních kartonů. Zde se nanáší tavné lepidlo, zakryté ochrannou vrstvou, a slepení může být provedeno teprve později.
 • Inline procesy lepení: např. kašírování izolačních materiálů. V tomto případě se nanáší horká tavenina (Hot melt) a spojení následuje okamžitě.
 • Odnímatelný lepený spoj: např. malé sáčky se vzorky v časopisech. Tavná lepidla mají sníženou lepivost při současně vysoké kohezi.

Základem pro tavná lepidla jsou termoplastické polymery. Polymer je chemická sloučenina, která se skládá z rozvětvených molekul nebo zřetězených molekul.

Thermoplastischer Kautschuk klebtVýraz “Termoplastické“ znamená schopnost plastu nechat se formovat při určité teplotě. U tavných lepidel to znamená tavení vlivem tepla a opětovné ztuhnutí při zchlazení. Lepidla citlivá na tlak jsou jednosložková lepidla, která slepují fyzikálně.

V případě některých TK lepidel je přilnavost již v chladném stavu natolik velká, že již při lehkém kontaktu je vytvořena adheze. Adhezi (přilnavost) na materiály, které mají být slepeny, dosáhnou lepidla citlivá na tlak přítlačným tlakem – čím vyšší je přítlačný tlak, tím lepší je výsledná přilnavost.

Výhody lepidel citlivých na tlak

 • Velmi dobrá přilnavost k nízkoenergetickým povrchům, jako je PE
 • bez rozpouštědel
 • Univerzálně použitelný – široké spektrum adheze
 • Elastický spoj – vysoká roztažnost
 • Vysoká výrobní rychlost díky krátké době slepení
 • Neškodné vůči zdraví a bez povinnosti označování

Limity lepidel citlivých na tlak

 • Nízká odolnost vůči rozpouštědlům nebo změkčovadlům
 • Omezená tepelná odolnost
 • Sklon ke krípu v ohybu při lepení s napětím