• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Reaktivní tavné lepidlo

Tavné lepidlo na bázi polyuretanů nebo polyolefinů, které dosahuje své konečné pevnosti chemickou smáčivostí.