• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Spojovací zlom

Rozlomení spojovaného dílu. Zde je pevnost lepené¬ho spoje vyšší, než vlastní pevnost spojovaného dílu.