• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Tavné lepidlo

bezrozpouštědlové, fyzikálně spojující se lepidla, která jsou při pokojové teplotě pevné, při zvýšení teploty zkapalňují (nanášení lepidla a smáčení) a při pozdějším ochlazení opět tuhnou (vytvoření koheze).