Použití trysek s vnějším závitem u modelů HB 240 a HB 250

Tavné lepicí pistole wing.line stick řady HB 240 a HB 250 mají patku trysky s vnitřním závitem. Tyčinkové pistole disponují vlastním programem standardních trysek.


Standardní trysky HB 240 / HB 250 se závitem iG 9 /1 6 " -1 8 UNF

Pro případ, že by vaše aplikace vyžadovala jinou trysku, lze použít trysky s vnějším závitem 7 /1 6 " -2 0 UNF s pomocí adaptéru (číslo artiklu: H107089).

Jak se tento adaptér používá, vám ukáže naše servisní video:

DŮLEŽITÉ: Bezpodmínečně noste ochranný oděv a po zahřátí odpojte tavnou lepicí pistoli od sítě!


Adaptér iG 9 /1 6 " -1 8 UNF (na straně přístroje) na trysky aG 7 /1 6 " -2 0 UNF