TEMPL Monday html/com_virtuemart/productdetails/bueprod.php
Die aktuelle Sprache lautet: cs-CZ

avenia B3771 nature

avenia B43771 nature

Výhody a vybavení

Bílé biologické tavné lepidlo pro průmyslové aplikace v obalovém průmyslu, např. pro natíranou kartonáž a strojní zařízení pro rychlé sestavování krabic.

  • Podíl biogenního uhlíku: 41 %
  • Vysoké zachycení vratných sil
  • dobré adhezní spektrum
  • vynikající oxidační stabilita

Technické údaje

DITO bueprod_customfields_technik.php
Báze Polyolefin
Teplota zpracování 140 - 170 °C
Sprejovatelné ne
Dodávané tvary granulát

Oblasti použití

123456 TEMPL Monday html/com_virtuemart/productdetails/bueprod_customfields_awgs.php

Popis

Biologické tavné lepidlo avenia bez zápachu a s velmi dobrou oxidační stabilitou v tavenině.

Obzvláště vhodné pro lepení v obalovém průmyslu na vysokorychlostních strojích, kde se zabezpečeně pracuje s velkou vratnou silou.

Tento biologický Hot Melt se dobře hodí např. na papír, lepenku a natíranou kartonáž, lakované povrchy se musejí odzkoušet individuálně. Avenia B43771 nature obsahuje 41 % biogenních látek. Vypočtená ztráta žíháním (organický podíl): 100%

Použité suroviny odpovídají směrnici FDA 175.105 pro přebalování potravin.

Upozornění: U lepidel se mohou vyskytnout mírné barevné odchylky v závislosti na použitých surovinách a procesech. 

Typ Báze Dodávané tvary Vhodná nanášecí technika
B43771 Polyolefin Granulát Pneumatické lepicí pistole, tavné přístroje
DITO SUBLAYOUTS/customfields.php / ALLE customfields eines Produktes einlesen
DITO SUBLAYOUTS/customfields.php / ALLE customfields eines Produktes einlesen

Kontakt

pro komerční dotazy

Příjmení(*)
Please type your full name.

Telefon
Bitte geben Sie eine Kontakt-Nummer an.

Emailová adresa(*)
Invalid email address.

Vaše zpráva
Ungültige Eingabe