• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Doba tuhnutí

Termín označuje dobu od nánosu lepidla až po mechanickou zatížitelnost lepené spáry. Tavná lepidla jsou nejdříve zahřáta a potom nanášena na slepované spojované části. Potom začíná proces zchlazování, na jehož konci lepidlo zatížitelně spojuje dohromady spojované části.

Délka doby tuhnutí

Délka doby tuhnutí závisí na různých faktorech: Kromě složení lepidla hrají mimo jiné roli také způsob nánosu, množství naneseného lepidla, mechanismus tuhnutí a okolní podmínky jako teplota.

Definice doby tuhnutí u firmy BÜHNEN

  • 1–5 s (velmi krátká doba)
  • 6–15 s (krátká doba)
  • 16–60 s (středně dlouhá doba)
  • 61–300 s (dlouhá doba)
  • > 300 s (velmi dlouhá doba)