FeCuNi-Termočlánek

Termočlánek FeCuNi je elektrické zařízení sestávající ze dvou nestejných elektrických vodičů tvořících elektrické spojení. FeCuNi generuje napětí závislé na teplotě, které lze vyhodnotit pro měření teploty.

Komerčně dostupná čidla FeCuNi jsou levná, vyměnitelná, dodávají se se standardními přípojkami a mohou měřit široký rozsah teplot. Na rozdíl od většiny ostatních metod měření teploty jsou termočlánky napájeny samočinně a nevyžadují vnější buzení. Největším omezením termočlánků je přesnost; je obtížné dosáhnout systémové chyby menší než jeden stupeň Celsia (°C).

Typ FeCuNi má užší rozsah (-40 °C až +750 °C), ale vyšší citlivost, přibližně 50 µV/°C. Curieho bod železa (770 °C) způsobuje plynulý přechod na charakteristické křivce, který určuje horní teplotní limit.