• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Hot Melt

Pojem převzat z a ngličtiny=tavné lepidlo (také Hot Melt).