• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Obtok

Převedení toku pro nastavení a omezení tlaku

Vytvářený maximální tlak vyplývá z vůle ozubených kol ve skříni a viskozity lepidla. Pro běžné aplikování tavného lepidla je nutné tlak omezit.

To se provádí pomocí obtoku. Ten omezuje – podobně jako bezpečnostní ventil – čerpací tlak. Obvyklý je čerpací tlak v rozmezí 10 až 60 bar.

Obtok s tlačnou pružinou

Tavná zařízení jsou standardně vybavena obtokem s tlačnou pružinou. Tlak vytvářený zubovým čerpadlem působí proti pístu, který je pružinou tlačen proti sedlu. Pomocí šroubu lze změnit předpětí tlačné pružiny, a tím i tlak lepidla. Protože čerpadlo vytváří konstantní čerpací tlak, musí být nadměrné množství lepidla převedeno obtokem zpět do nádrže.

Bypass mit Feder

Obtok s tlačnou pružinou

Pneumatický obtok

Pro speciální aplikace je jako varianta k dispozici obtok, u kterého je pružina nahrazena pneumatickým válcem a pneumatickým regulátorem tlaku. Tímto způsobem je možné čerpací tlak regulovat i během nanášení, např. nižší čerpací tlak na začátku a vyšší čerpací tlak na konci práce. Tyto systémy se kromě jiného používají při zalévání.

Bypass mit Feder

Obtok s tlačnou pružinou

Čerpací množství je podle požadavku možné přizpůsobit regulací otáček motoru frekvenčním měničem.

Video: Funkce zubového čerpadla