Povrchová úprava

Úprava povrchu materiálu pro optimalizaci smáčení a přilnavosti lepidla a vytvoření reprodukovatelných, dlouhotrvajících lepených spojů. Metody předběžné povrchové úpravy: Čištění, odmašťování, metody mechanické (např. broušení) / fyzikální (např. opalování) / chemické (např. leptání), použití základního nátěru / přípravku na podporu přilnavosti / adhezního čističe a kondicionéru. Předběžná povrchová úprava je vratná a musí být provedena bezprostředně před lepením.

Metody povrchové úpravy


Quelle: IVK, Die Kunst des Klebens, Abb.8, S.20