Řízení linky

Řízení linky je spouštěcí programátor pro aplikaci tavného lepidla. Řízení linky umožňují aplikaci lepidla v závislosti na čase nebo lince. Programovací jednotka je příslušenstvím tavicích přístrojů.

Pomocí tohoto přístroje lze naprogramovat způsob nanášení (liniové nebo bodové) s proměnlivou rychlostí, a to s cílem umožnit přerušované nanášení tavného lepidla.

Při průchodu obrobku okolo světelného senzoru na vstupu přístroje se spustí měření času v řízení linky. V závislosti na rychlosti výstupu obrobku prostřednictvím mateřského stroje reguluje řízení linky nanášení tavného lepidla z tavicího přístroje na obrobek.

 

Řízení je obvykle programovatelné na více kanálech. Lze tak do řídicí jednotky nahrát různé programy k druhu a rychlosti nanášení lepidla. Ty jsou pak podle potřeby vyvolány prostřednictvím řízení linky.

Řízení linky se používají u různých automatických aplikací. Jsou zapotřebí např. v obalovém průmyslu, aby bylo umožněno přesné a opakující se přerušované nanášení lepidla na krabice.

Další oblasti využití jsou v automobilovém odvětví nebo ve stavebnictví.