TEMPL Monday html/com_virtuemart/productdetails/bueprod.php
Die aktuelle Sprache lautet: cs-CZ

avenia A3999 low-temp. nature

A3999

Výhody a vybavení

Oxidačně stabilní tavné lepidlo na biologické bázi pro nízkoteplotní aplikace v obalovém průmyslu.

  • Podíl biogenního uhlíku: 39,5 %
  • Nízká teplota zpracování šetří energii
  • Dobrá oxidační stabilita v tavenině
  • Pro vysokorychlostní automatické systémy
  • Směrnice FDA 175.105

Technické údaje

DITO bueprod_customfields_technik.php
Báze syntetické polymery
Teplota zpracování 100 - 150 °C
Sprejovatelné ne
Dodávané tvary granulát

Oblasti použití

123456 TEMPL Monday html/com_virtuemart/productdetails/bueprod_customfields_awgs.php

Popis

Tavné lepidlo na biologické bázi stabilní vůči oxidaci, které je i přes nízkou teplotu zpracování vhodné pro vysokorychlostní automatické systémy v obalovém průmyslu.

Tento Hot Melt na obaly je vhodný pro papír, lepenku a natíranou kartonáž.

Použité suroviny odpovídají směrnici FDA 175.105 pro přebalování potravin.

Nízká teplota zpracování umožňuje výrazně snížit spotřebu energie, a tím zajistit udržitelnější výrobu, která šetří zdroje.

Produkt A3999 nature je certifikován podle DIN ISO 16620-2:2019 a obsahuje 39,5% podíl biogenního uhlíku. Vypočtená ztráta žíháním (organický podíl): 100 %

Upozornění: U lepidel se mohou vyskytnout mírné barevné odchylky v závislosti na použitých surovinách a procesech. 

Typ Báze Dodávané tvary Vhodná nanášecí technika
A43999 Synt. polymery Granulát Mech. tavné pistole
DITO SUBLAYOUTS/customfields.php / ALLE customfields eines Produktes einlesen
DITO SUBLAYOUTS/customfields.php / ALLE customfields eines Produktes einlesen

Kontakt

pro komerční dotazy

Příjmení(*)
Please type your full name.

Telefon
Bitte geben Sie eine Kontakt-Nummer an.

Emailová adresa(*)
Invalid email address.

Vaše zpráva
Ungültige Eingabe