Lepení horkým lepidlem

Lepení je spojování dílů / substrátů pomocí lepidla.

Lepidlo je nekovový materiál, který může pomocí adheze (= přilnavost k povrchu) a koheze (= vnitřní pevnost) spojit dva spojované díly.

 

Kleben erklärt

Aby bylo možné tavnými lepidly lepit, musí se rozpustit. Horké lepidlo lze nanést buď pouze na povrch jednoho ze spojovaných dílů, nebo na lepený povrch obou substrátů.

Tam se tavné lepidlo začne okamžitě ochlazovat a zvyšuje se viskozita. Po aplikaci musí být substráty v rámci určité doby (otevřená doba zpracovatelnosti) spojeny, k čemuž musí být vyvinut přítlak tak, aby lepidlo pokrylo také druhý substrát.

Zchlazováním při teplotě tuhnutí se vytváří trvalé spojení substrátů.

Princip fungování tavných lepidel tedy spočívá ve dvojí změně skupenství.

 

Kleben erklärt