• Náš servis
    Pro dlouhou životnost naší vlastní nanášecí techniky nabízíme kvalifikovaný servis.

Adheze

Adheze popisuje schopnosti dvou látek vzájemně k sobě přilnout. Je součtem všech přitažlivých sil, které působí mezi dvěma různými povrchy materiálu.

Jedná se především o fyzikální interakce (Van der Waalsovy síly, vodíkové vazby atd.).

V případě reaktivních tavných lepidel může dojít k chemickým vazbám s povrchem substrátu. Tyto vazby jsou relativně mnohem silnější než fyzikální interakce nereaktivních tavných lepidel.

Erklärung der Adhäsion
Obrázek 1: Vysvětlení adheze

 

Für die Ausbildung von Adhäsion ist die physikalische Wechselwirkung zwischen Klebstoff und Substrat die wesentliche Voraussetzung, dabei müssen sich Klebstoff und Fügeteil auf unter 1 nm innerhalb der offenen Zeit des Klebstoffes annähern.

Verklammerung von Klebstoffen
Obrázek 2: Fyzikální interakce mezi lepidlem a substrátem

Zvláštním problémem tavných lepidel je rychle rostoucí viskozita po aplikaci. Ta ztěžuje smáčení, a tím i přemostění uvedené vzdálenosti 1 nm od druhého spojovaného dílu.

Kromě spojování během doby otevření je hlavním faktorem spojování tavnými lepidly tlak na spojované substráty.

Další faktor představuje mechanická „přilnavost“ nebo mechanické ukotvení. Vychází se přitom z toho, že lepidlo vniká do nepatrných pórů a nerovností spojované části a takto na nich ulpí.

Adhezi vědci stále ještě zkoumají a popisují ji pomocí různých teorií, protože závislosti mezi systémy lepidel a povrchy spojovaných dílů jsou velmi komplexní.