Nános ve formě housenek / linií / bodů

Nános ve formě housenek (zřídka též nazýváno jako nános linií) je nejčastěji používaný způsob nanášení termoplastických lepidel, v oblasti mechanických lepicích pistolí (termoplastické pistole) dokonce jediný způsob nánosu lepidla. S pomocí nanášecího přístroje jsou nanášeny housenky / linie lepidla na substrát.

Pokud není nanášecí přístroj veden dál nebo pokud je přívod lepidla zase velice rychle zastaven, vzniká nános ve formě bodů.

S cílem ušetřit lepidlo mohou automatizované systémy přerušovat dráhy, v tomto případě mluvíme o přerušovaném nánosu tavného lepidla.